Service

Ontdek onze serviceafdeling.

Bij FLUITEN zijn we ervan overtuigd dat klantloyaliteit wordt bereikt door de prestaties van producten te verbeteren in plaats van reserveonderdelen te verkopen. In dit licht houden we gelijke tred met de ontwikkelingen binnen onze sector. Het begrip Dienstverlening betekent voor onze klanten zoveel meer dan alleen ondersteuning.

We bieden ondersteuning voor de installatie en opstart van de meest essentiële systemen en doen onderzoek naar de geschiktheid van machines in geval van modernisering, faalanalyse en MTBF-onderzoek (Mean Time Between Failures – gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen) om de onderhoudskosten laag te houden. We waren een van de eerste bedrijven die met succes wereldwijde servicecontracten hebben aangeboden, waarmee we klanten verzekeren dat bepaalde prestatieniveaus zijn bereikt en worden gehandhaafd.

We hebben een serviceafdeling gevormd, die uiterst flexibel is en onafhankelijk is van het productieproces, om zo te reageren op verzoeken voor het herstel en de aanpassing van mechanische afdichtingen van onze klanten en ook van bedrijven die concurrerende producten gebruiken.

We zijn in staat mechanische afdichtingen, gebruikt op roterende machines, te analyseren en te regenereren of te converteren, hun betrouwbaarheid te vergroten en ze aan te passen zodat ze voldoen aan huidig geldende veiligheidsnormen en internationale normen. Ons technisch team zet zich in om de oorzaken van storingen te analyseren en om verbeteringen en alternatieve oplossingen te bestuderen.

Onderhoud speelt een wezenlijke rol bij het waarborgen van niet alleen productiviteit, maar ook veiligheid en de betrouwbaarheid van systemen. Constante controles van parameters met betrekking tot de meest risicovolle systeemonderdelen beperken de kansen op onderbrekingen van de werking van het gehele systeem.

Op een steeds systematischer manier besteden we bijzondere aandacht aan partners die door middel van voorspellende analyse hulp kunnen bieden, om gerichte interventies in te stellen die onvoorziene onderbrekingen aanzienlijk beperken.

Bij FLUITEN zijn we ervan overtuigd dat klantloyaliteit wordt bereikt door de prestaties van producten te verbeteren in plaats van reserveonderdelen te verkopen. In dit licht houden we gelijke tred met de ontwikkelingen binnen onze sector. Het begrip Dienstverlening betekent voor onze klanten zoveel meer dan alleen ondersteuning.

We bieden ondersteuning voor de installatie en opstart van de meest essentiële systemen en doen onderzoek naar de geschiktheid van machines in geval van modernisering, faalanalyse en MTBF-onderzoek (Mean Time Between Failures – gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen) om de onderhoudskosten laag te houden. We waren een van de eerste bedrijven die met succes wereldwijde servicecontracten hebben aangeboden, waarmee we klanten verzekeren dat bepaalde prestatieniveaus zijn bereikt en worden gehandhaafd.

We hebben een serviceafdeling gevormd, die uiterst flexibel is en onafhankelijk is van het productieproces, om zo te reageren op verzoeken voor het herstel en de aanpassing van mechanische afdichtingen van onze klanten en ook van bedrijven die concurrerende producten gebruiken.

We zijn in staat mechanische afdichtingen, gebruikt op roterende machines, te analyseren en te regenereren of te converteren, hun betrouwbaarheid te vergroten en ze aan te passen zodat ze voldoen aan huidig geldende veiligheidsnormen en internationale normen. Ons technisch team zet zich in om de oorzaken van storingen te analyseren en om verbeteringen en alternatieve oplossingen te bestuderen.

Onderhoud speelt een wezenlijke rol bij het waarborgen van niet alleen productiviteit, maar ook veiligheid en de betrouwbaarheid van systemen. Constante controles van parameters met betrekking tot de meest risicovolle systeemonderdelen beperken de kansen op onderbrekingen van de werking van het gehele systeem.

Op een steeds systematischer manier besteden we bijzondere aandacht aan partners die door middel van voorspellende analyse hulp kunnen bieden, om gerichte interventies in te stellen die onvoorziene onderbrekingen aanzienlijk beperken.